Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 20 tháng 10 năm 2014


Tin mới

Tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học năm học 2014 - 2015

Tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học năm học 2014 - 2015

Thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Sở GD&ĐT và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên (SKSS – VTN) năm học 2014 -2015

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm