Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 02 tháng 08 năm 2014


Tin mới

Hội thảo Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông

Hội thảo Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường  phổ thông

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế và hướng dẫn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên vận dụng cách đánh giá PISA vào trong quá trình kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông, chuẩn bị cho kỳ khảo sát chính thức PISA vào tháng 4 năm 2015. Trong 03 ngày 24, 25, 26 tháng 7 năm 2014, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phối hợp với Chương trình phát triển giáo dục trung học- Bộ GD&ĐT và Văn phòng PISA Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm