Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 26 tháng 02 năm 2017


Tin mới

Tập huấn dạy thí điểm chữ viết Cơ-Tu cho giáo viên tiểu học huyện Nam Đông và A Lưới

Tập huấn dạy thí điểm chữ viết Cơ-Tu cho giáo viên tiểu học huyện Nam Đông và A Lưới

Thực hiện hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế với tổ chức FARO AS (Na-Uy) về Dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ viết Cơ-Tu cho học sinh tiểu học” ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Ngôn Ngữ học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn dạy học chữ viết Cơ Tu cho giáo viên người Cơ Tu ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới, lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 15/02 đến 19/02/2016 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm