Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 01 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Ngày hội Giao lưu Bóng đá vui và kỹ năng sống học sinh tiểu học năm học 2017 - 2018

Ngày hội Giao lưu Bóng đá vui và kỹ năng sống học sinh tiểu học năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 về việc tổ chức giao lưu Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, ngày 12/01/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Dự án Bóng đá cộng đồng NFF/FFAV tổ chức Ngày hội Giao lưu Kỹ năng sống và bóng đá vui cho học sinh tiểu học tại Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn Thể Mỹ.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1