Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 26 tháng 04 năm 2017


Tin mới

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

  • THCS Phú Dương: Tổ chức Trường học bóng đá
    Hôm nay ngày 22/4/2017 Trường THCS Phú Dương tổ chức, Trường học bóng đá do Nauy tài trợ; Tham dự có ban quản lý dự án tỉnh; Ông Michael Sanh Đào và Ông Trần Nguyễn Ngọc Sơn; Đại diện Ban quản lý Huyện có Ông Nguyễn Hoàng Mỹ, Ban quản ...

    Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm