Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2017