Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường thpt-aluoi.thuathienhue.edu.vn