Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 28 tháng 03 năm 2017


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường thpt-aldong.thuathienhue.edu.vn