Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 18 tháng 02 năm 2018


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn