Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn