Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn