Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Các trường THPT

Cập nhật lúc :
Trang chủ trường thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn