Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường