Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 14 tháng 12 năm 2017


Các trường THPT

Cập nhật lúc : 00:00 22/08/2012
Trang chủ trường thpt-htra.thuathienhue.edu.vn