Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Các trường THPT

Cập nhật lúc : ture
Trang chủ trường