Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Danh bạ điện thoại

Cập nhật lúc : 15:20 19/11/2015  

Danh bạ điện thoại cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Ban Giám đốc

 

 

1

Phạm Văn Hùng

Giám đốc

845939

2

Nguyễn Ngọc Sơn

P.Giám đốc

821795

3

Đặng Phước Mỹ

P.Giám đốc

824005

 

Văn phòng Sở

 

 

4

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

821072

5

Phan Xuân Nghĩa

P.Chánh Văn phòng

819854

6

Trương Thế Quốc Anh

Chuyên viên

823057

7

Nguyễn Thị Phương Bình

Chuyên viên

848759

8

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

848759

9

Phan Thị Hương Giang

Chuyên viên

823057

10

Võ Văn Châu

Chuyên viên

823057

11

Nguyễn Thị Thanh Cần

Chuyên viên

821072

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

12

Trần Duy Hân

Trưởng phòng

822456

13

Nguyễn Thị Ánh

P.Trưởng phòng

822456

14

Đậu Thị Hồng

Chuyên viên

822456

15

Nguyễn Quốc Sĩ

Chuyên viên

822456

16

Lê Duy Dũng

Chuyên viên

822456

17

Trương Thị Hà Thu

Chuyên viên

822456

 

Phòng Giáo dục Trung học

 

 

18

Tôn Thất Viễn Tương

Trưởng phòng

823722

19

Mai Anh Ngọc

P.Trưởng phòng

823722

20

Nguyễn Tấn Tường

P.Trưởng phòng

823722

21

Lê Văn Thoại

P.Trưởng phòng

823722

22

Trần Văn Hoành

Chuyên viên

823722

23

Cao Giáp Bình

Chuyên viên

823722

24

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chuyên viên

823722

25

Lê Hồng Thực

Chuyên viên

823722

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

 

 

26

Đoàn Minh Thắng

Trưởng phòng

826284

27

Lê Viết Thành

P.Trưởng phòng

826284

28

Hồ Thị Liên

P.Trưởng phòng

826284

29

Hoồ Hữu Hải

Chuyên viên

826284

30

Phan Thanh Tuân

Chuyên viên

826284

 

Phòng Giáo dục Tiểu học

 

 

31

Phan Văn Hải

Trưởng phòng

821794

32

Nguyễn Thị Mỹ Thái

P.Trưởng phòng

821794

33

Phan Thị Như Quý

Chuyên viên

821794

34

Cao Hữu Khoa

Chuyên viên

821794

 

Phòng Mầm non

 

 

35

Ngô Thị Hạnh

Trưởng phòng

846061

36

Trần Thị Thúy Phương

Chuyên viên

846061

37

Bùi Thị Quyên

Chuyên viên

846061

 

Phòng Khảo thí và KĐCL

 

 

38

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng

846063

39

Nguyễn Thế Phương

P.Trưởng phòng

846063

40

Nguyễn Hồng Phúc

Chuyên viên

846063

41

Phạm Văn Lành

Chuyên viên

846063

42

Hồ Ngọc Hùng

Chuyên viên

846063

 

Thanh tra Sở

 

 

43

Lê Thư

Chánh Thanh tra Sở

821791

44

Nguyễn Đăng Minh

Phó Chánh thanh tra

821791

45

Nguyễn Đình Sơn

Phó Chánh thanh tra

821791

46

Triệu Thị Kim Toàn

Thanh tra viên

821791

 

Phòng GDTX

 

 

47

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

832608

48

Nguyễn Văn Huế

P.Trưởng phòng

832608

49

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên

832608

 

Phòng GDCN

 

 

50

Cao Đăng Ngọc Phượng

Trưởng phòng

830223

51

Huỳnh Tú

Chuyên viên

830223

52

Nguyễn Văn Nghiệm

Chuyên viên

830223