1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Giám đốc Nguyễn Tân

Họ và tên: Nguyễn Tân
Chức vụ: Giám đốc Sở
Email: tann@hue.edu.vn
Điện thoại: CQ: 0234.3824005
Địa chỉ:     

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:


1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

2. Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ chính trị nội bộ - tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - tài chính; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh toàn ngành; công nghệ thông tin, Website ngành; tập san ngành; hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông trong giáo dục; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành. Chỉ đạo chung công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử Ngành.

 

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Văn phòng Sở.

 

4. Phụ trách địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện A Lưới.

 

5. Chủ tài khoản Ngành và cơ quan.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

Các tin khác