1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Phó giám đốc Đoàn Minh Thắng

 


Họ và tên: Đoàn Minh Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: thangdm@hue.edu.vn
Điện thoại:
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH


1. Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục thường xuyên, công tác liên kết đào tạo; đào tạo tin học, ngoại ngữ, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống; công tác phổ cập, xóa mù chữ,; công tác chính trị, học sinh sinh viên; giáo dục ngoài giờ lên lớp; dân số, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, y tế, bảo hiểm, an toàn thực phẩm; an ninh an toàn trường học; công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở; công tác Đảng, đoàn, hội. Xử lý thường xuyên về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác pháp chế, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

 

2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Phòng chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên; Thanh tra và chỉ đạo, theo dõi các ban, hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3. Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách và khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

 

4. Theo dõi chỉ đạo và phối hợp công tác với các hội, đoàn thuộc lĩnh vực liên quan phụ trách.

 

5. Phụ trách địa bàn các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Nam Đông.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và sự phân công của Giám đốc.

 

 

Các tin khác