Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

P. Giám đốc Nguyễn Ngọc Sơn

 


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
Chức vụ: P.Giám đốc Sở
Email: sonn@hue.edu.vn
Điện thoại: (054) 3821795
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các công tác sau đây:

+ Công tác Giáo dục Trung học; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Công tác thư viện chuẩn và trường chuẩn quốc gia bậc trung học;

+ Phổ cập Giáo dục trung học (THCS và THPT);

+ Công tác Giáo dục Dân tộc bậc trung học và chỉ đạo tổng hợp công tác Giáo dục Dân tộc trong toàn ngành;

+ Công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh bậc trung học;

+ Công tác Giáo dục Thể chất trong trường trung học;

+ Công tác Giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng, giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu; Nghiên cứu khoa học trong học sinh;

+ Tổng biên tập Tập san của ngành GD&ĐT;

+ Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc Sở ủy quyền;

 + Một số lĩnh vực công tác khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và phân công của Giám đốc;

+ Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi vắng;

- Phụ trách các phòng chuyên môn : Phòng Giáo dục Trung học và phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD).

- Phụ trách địa bàn : Huyện Phú Vang và Nam Đông.