1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3830223
Email:     p.gdcnsgd@hue.edu.vn

 

 

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục thường xuyên; công tác tư vấn hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông; dịch vụ tư vấn du học; công tác xây dựng xã hội học tập và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; công tác bồi dưỡng thường xuyên trong toàn ngành; công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo giáo viên; công tác cử tuyển cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác quản lý nhà nước đối với các trung tâm giáo dục/đào tạo (bao gồm cả cơ sở có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) thuộc lĩnh vực quản lý; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng - công tác học sinh. Phụ trách chung về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù; công tác khuyến học, khuyến tài.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm về các số liệu và các chỉ số phát triển của lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, điều lệ, quy chế chuyên môn của GDTX; triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với GDTX; công tác thư viện, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học khối GDTX.

 

- Tổ chức hội thảo, tập huấn, giao ban, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành GDTX; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, học viên giỏi và các hội thi khác liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm GDTX tỉnh.

 

- Chỉ đạo, quản lí việc dạy học GDTX cấp THPT tại các trường trung cấp, cao đẳng, học viện.

 

- Chỉ đạo, quản lí công tác xây dựng xã hội học tập, xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, mở rộng các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.

 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm Tin học, Ngoại ngữ theo quy định của pháp luật; quản lý việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy định.

 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên viên chức toàn ngành; kế hoạch kiểm tra kết quả PCGD-XMC cấp tỉnh hàng năm;

 

- Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm; báo cáo đột xuất; báo cáo sơ kết, tổng kết về tổ chức và hoạt động GDTX của địa phương; chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động liên kết, đào tạo, liên thông trình độ đại học; liên kết đào tạo trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục.

 

- Hướng dẫn công tác đăng ký tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo giáo viên; công tác cử tuyển cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

 

- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận, quyết định cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động đối với các trung tâm, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDTX theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

 

- Triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chính sách pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn ngành theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

- Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các hoạt động liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh để đề xuất với Lãnh đạo Sở biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức theo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

 

- Kiểm tra công tác học sinh của các trường thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Theo dõi, tổng hợp công tác phát triển Đảng trong học sinh ở các trường trung học trực thuộc.

 

- Hướng dẫn, theo dõi các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, công tác y tế trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục; tham gia hoạt động của các dự án, đề án, chương trình liên quan đến giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống, công tác phòng chống HIV-AIDS, chăm sóc bảo vệ trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình và xây dựng đời sống văn hóa trong trường học; công tác tư vấn tâm lý học sinh; công tác khởi nghiệp, sáng tạo trong trường phổ thông.

 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học và phong trào, thanh thiếu niên. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ (hội diễn, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, sự kiện lịch sử, môi trường, biển đảo,…) cho học sinh.

 

- Thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Tham gia các đoàn thanh tra; các Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo quy định.

 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giáo GDTX, hướng nghiệp; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định đề án thành lập, giải thể các trung tâm Tin học, ngoại ngữ theo quy định; đánh giá chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

- Phối hợp các Phòng GDMN, GDPT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các cấp bậc học hàng năm; xây dựng kế hoạch kiểm tra PCGD các cấp bậc học hàng năm; công tác giáo dục dân tộc, giáo dục chuyên biệt.

 

- Phối hợp với Văn Phòng đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các phương án tổ chức hoạt động giáo dục khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

 

- Phối hợp với Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra Sở trong công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục.

 

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Hội Cựu giáo chức tỉnh để triển khai các hoạt động theo quy định.

 

- Phối hợp, tham mưu chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội, đoàn thể của công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành.

 

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể liên quan triển khai và kiểm tra các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tham gia thực hiện các loại học bổng, tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho học sinh.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

- Phối hợp với các phòng và các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản nhà nước đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng sư phạm theo phân cấp và quy định.

  • Trưởng phòng: Cao Đăng Ngọc Phượng
  • Chuyên môn: ThS Ngữ văn
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3830223
  • Email:  phuongcdn@hue.edu.vn 
  • P.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lưu
  • Chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học
  • Lĩnh vực phụ trách: GDTX&CN
  • Điện thoại : 0234.3830223
  • Email : luunv@hue.edu.vn
 

 

Các tin khác