1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Giáo dục mầm non

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3846061
Email:     p.mnsgd@
hue.edu.vn


I. Chức năng


Giúp giám đốc thực hiện quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các loại hình trường; đảm bảo mục tiêu phát triển 5 lĩnh vực: Phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội và phát triển thẫm mỹ; phân phối chương trình và thời gian tổ chức lịch sinh hoạt hàng ngày của các nhóm, lớp; đảm bảo nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ  hàng ngày, đánh giá trẻ theo giai đoạn…

 

2. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non; chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non;

 

3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm: Công tác huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp; chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ; thực hiện đánh giá theo dõi sự phát triển của trẻ; giáo dục kỹ năng sống; giáo dục khuyết tật hòa nhập, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS, GD bảo vệ môi trường, giáo dục vệ sinh cá nhân, tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” trong chương trình GDMN;

 

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục;  

 

5. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

- Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn Hiệu trưởng, PHT trường MN; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đốc thúc thực hiện các chương trình, kế hoach toàn diện và các chuyên đề có liên quan cấp học; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; theo dõi dữ liệu ngành về GDMN; công tác bồi dưỡng thường xuyên; Công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

 

6. Quản lý tổ chức, hoạt động nhà trường

-  Tham mưu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; Quy chế dân chủ cơ sở giáo dục mầm non; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc sở giao.

  • Trưởng phòng: Ngô Thị Hạnh
  • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3810999
  • Email : hanhnt@hue.edu.vn

  • Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thúy Phương
  • Chuyên môn: Tiến sỹ QLGD, Thạc sĩ Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3846061
  • Email : phuongttt@hue.edu.vn
 
Các tin khác