1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Giáo dục mầm non

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3846061
Email:     p.mnsgd@
hue.edu.vn


 

Phòng Giáo dục Mầm non được thành lập vào năm học 1976 và phát triển đến nay.

Chức năng nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác Giáo dục Mầm non trong toàn tỉnh. Huy động số cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp. Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để nâng cao điều kiện CSVC trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên nhằm tổ chức chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ phát triển toàn diện

Trong năm học 2001- 2002: toàn tỉnh có 168 trường (10 nhà trẻ, 38 trường Mầm non và 120 trường Mẫu giáo). Huy động 3837 cháu đi Nhà trẻ đạt 8%; 38578 cháu Mẫu giáo đạt tỷ lệ 62,77%; cháu 5 tuổi đạt 95%.

Phòng đã chỉ đạo và triển khai tốt các chuyên đề: Làm quen với chữ cái; Nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo làm quen với toán; Giáo dục vệ sinh; Giáo dục Âm nhạc; Giáo dục An toàn giao thông; Hoạt động tạo hình; Làm tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng. Thực hiện tốt phong trào làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu địa phương.

Trong những năm qua phòng luôn đạt danh hiệu là phòng lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

  • Trưởng phòng: Ngô Thị Hạnh
  • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3810999
  • Email : hanhnt@hue.edu.vn

  • Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thúy Phương
  • Chuyên môn: Tiến sỹ QLGD, Thạc sĩ Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3846061
  • Email : phuongttt@hue.edu.vn
 
Các tin khác