Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Giáo dục mầm non

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3846061
Email:     p.mnsgd@
hue.edu.vn


 

Phòng Giáo dục Mầm non được thành lập vào năm học 1976 và phát triển đến nay.

Chức năng nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác Giáo dục Mầm non trong toàn tỉnh. Huy động số cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp. Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để nâng cao điều kiện CSVC trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên nhằm tổ chức chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ phát triển toàn diện

Trong năm học 2001- 2002: toàn tỉnh có 168 trường (10 nhà trẻ, 38 trường Mầm non và 120 trường Mẫu giáo). Huy động 3837 cháu đi Nhà trẻ đạt 8%; 38578 cháu Mẫu giáo đạt tỷ lệ 62,77%; cháu 5 tuổi đạt 95%.

Phòng đã chỉ đạo và triển khai tốt các chuyên đề: Làm quen với chữ cái; Nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo làm quen với toán; Giáo dục vệ sinh; Giáo dục Âm nhạc; Giáo dục An toàn giao thông; Hoạt động tạo hình; Làm tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng. Thực hiện tốt phong trào làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu địa phương.

Trong những năm qua phòng luôn đạt danh hiệu là phòng lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

  • Trưởng phòng: Ngô Thị Hạnh
  • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3810999
  • Email : hanhnt@hue.edu.vn

  • Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thúy Phương
  • Chuyên môn: Tiến sỹ QLGD, Thạc sĩ Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3846061
  • Email : phuongttt@hue.edu.vn
 
Các tin khác