1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Giáo dục mầm non

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3846061
Email:     p.mnsgd@
hue.edu.vn

 


1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; theo dõi chung công tác dinh dưỡng học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn tỉnh; công tác giáo dục khuyết tật, hòa nhập.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản chỉ đạo liên quan đến phát triển giáo dục mầm non; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm về các số liệu và các chỉ số phát triển của bậc học phụ trách.

 

- Xây dựng và hướng dẫn nhiệm vụ năm học; tổ chức sơ kết, tổng kết các hội nghị, chuyên đề liên quan giáo dục mầm non hàng năm và giai đoạn; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội diễn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể dục thể thao liên quan đến ngành học mầm non theo quy định.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác dinh dưỡng học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bếp ăn an toàn của các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú.

 

- Theo dõi, đốc thúc các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện lộ trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

 

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo tình hình về giáo dục mầm non theo định kỳ, năm học, chuyên đề, đột xuất và báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thông tin hai chiều về giáo dục mầm non.

 

- Tổ chức biên soạn, biên tập và triển khai tài liệu giáo dục địa phương; ứng dụng các mô hình giáo dục tiên tiến nhằm phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với địa phương.

 

- Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về chương trình giáo dục hòa nhập khuyết tật đối với trẻ em mầm non; phối hợp theo dõi, tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với học sinh khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập của Ngành;

 

- Hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống phát triển giáo dục khuyết tật toàn tỉnh;

 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDMN theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập của cấp học mầm non.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mầm non theo quy định.

 

- Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu ngành; các phần mềm dùng chung; phần mềm dinh dưỡng tại bếp ăn.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Phối hợp với Văn Phòng đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo duc mầm non; xây dựng các loại báo cáo có liên quan lĩnh vực giáo dục mầm non; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống trường, lớp  giáo dục mầm non ở các loại hình.

 

- Phối hợp với Phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện công tác đánh giá ngoài, công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; công tác xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch, sáng, thân thiện; hướng dẫn về công tác tuyển sinh;

 

- Phối hợp với Phòng GDTX-CN và CTTT-CTHS xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác phổ cập, xoá mù chữ; công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN; công tác kiểm tra thẩm định việc thành lập các cơ sở giáo dục, các trung tâm có nội dung liên quan đến giáo dục mầm non (Làm quen tiếng Anh, kỹ năng sống, mỹ thuật, nghệ thuật...); thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; công tác giáo dục khuyết tật đối với trẻ em mầm non.

 

- Phối hợp với Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đối với phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non; thanh tra kiểm tra, đánh giá việc quản lý sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi giáo dục mầm non; thanh tra đột xuất.

 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính đề xuất các danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ chơi khi đầu tư, đảm bảo tính chuyên môn; hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu ngành.

 

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ theo dõi, nắm tình hình phát triển đội ngũ CBQL, GV, NV cấp học mầm non; đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các quy định hiện hành.

 

- Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác đối ngoại trong lĩnh vực giáo dục; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo, điều hành, xây dựng các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  • Trưởng phòng: Ngô Thị Hạnh
  • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3810999
  • Email : hanhnt@hue.edu.vn
  • Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thúy Phương
  • Chuyên môn: Tiến sỹ QLGD, Thạc sĩ Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3846061
  • Email : phuongttt@hue.edu.vn
 
Các tin khác