Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 16/10/2012  

Giáo dục Trung học

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3823722
Email:     p.thptsgd@
hue.edu.vn


Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; thực hiện kỷ cương, nền nếp trong dạy,  học và quản lý.
    - Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
    - Chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.
    - Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và Thư viện.
    - Bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên .
    - Tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
    - Nghiên cứu Khoa học (Chủ yếu nghiên cứu việc cải tiến nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục trong các trường Trung học).
    - Tham gia Thanh tra, kiểm tra chuyên môn.
    - Phổ cập giáo dục Trung học.
    - Tham gia quản lý, chỉ đạo các kỳ thi Tốt nghiệp và Tuyển sinh. 
 • Trưởng phòng: Tôn Thất Viễn Tương
 • Chuyên môn: ThS Giáo dục học, Đại học sư phạm Toán, Kỹ sư Tin học
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email: tuongttv@hue.edu.vn

 • P.Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Tường
 • Chuyên môn:  Cử nhân Toán
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email :  tuongnt@hue.edu.vn 

 • P.Trưởng phòng: Mai Anh Ngọc
 • Chuyên môn:  Thạc sỹ Anh Văn
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email :  ngocma@hue.edu.vn 


Các tin khác