Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 16/10/2012  

Giáo dục Trung học

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3823722
Email:     p.thptsgd@
hue.edu.vn


Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; thực hiện kỷ cương, nền nếp trong dạy,  học và quản lý.
    - Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
    - Chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.
    - Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và Thư viện.
    - Bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên .
    - Tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
    - Nghiên cứu Khoa học (Chủ yếu nghiên cứu việc cải tiến nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục trong các trường Trung học).
    - Tham gia Thanh tra, kiểm tra chuyên môn.
    - Phổ cập giáo dục Trung học.
    - Tham gia quản lý, chỉ đạo các kỳ thi Tốt nghiệp và Tuyển sinh. 
 • Trưởng phòng: Tôn Thất Viễn Tương
 • Chuyên môn: ThS Giáo dục học, Đại học sư phạm Toán, Kỹ sư Tin học
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email: tuongttv@hue.edu.vn

 • P.Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Tường
 • Chuyên môn:  Cử nhân Toán
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email :  tuongnt@hue.edu.vn 

 • P.Trưởng phòng: Mai Anh Ngọc
 • Chuyên môn:  Thạc sỹ Anh Văn
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 0234.3823722
 • Email :  ngocma@hue.edu.vn 


Các tin khác