Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Kế hoạch tài chính

Từ năm 1989 đến năm 1991: Hoạt động chung với phòng Tổng hợp hành chính. Đến năm 1992 được tách thành phòng Kế hoạch và Tài chính. Phòng có chức năng quản lý chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và CSVC toàn ngành.

 

Trong 5 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, phòng KHTC Sở đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở và chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện đúng các điều khoản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đã được Sở Tài chính – Vật giá chọn điểm tổng kết và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen.

 

Nhiều năm liền là đơn vị tiến tiến xuất sắc, được tỉnh tặng bằng khen.

 

 • Trưởng phòng: Trần Duy Hân.
 • Chuyên môn: ThS. Quản lý Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, tài sản của ngành, chuyên quản các phòng Giáo dục, VP Sở.
 • Điện thoại: NR: 0234.3529300; DĐ: 0913431280.
 • E mail : tdhan@hue.edu.vn

 

 

 • P.Trưởng phòng : Nguyễn Thị Ánh.
 • Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, xây dựng dự toán. Chuyên quản các trường THPT; Cấp 2, 3.
 • Điện thoại: NR: 0234.3865652; DĐ: 0914735607.
 • Email : ntanh@hue.edu.vn

 

 

 

 

 • P.Trưởng phòng: Lê Duy Dũng
 • Chuyên môn: Cử nhân sư phạm chuyên ngành Tin học
 • Lĩnh vực phụ trách: Thống kê, kế hoạch, CNTT
 • Điện thoại: 0234.3822456
 • Email : dungld@hue.edu.vn

Các tin khác