1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Kế hoạch tài chính

Từ năm 1989 đến năm 1991: Hoạt động chung với phòng Tổng hợp hành chính. Đến năm 1992 được tách thành phòng Kế hoạch và Tài chính. Phòng có chức năng quản lý chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và CSVC toàn ngành.

 

Trong 5 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, phòng KHTC Sở đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở và chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện đúng các điều khoản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đã được Sở Tài chính – Vật giá chọn điểm tổng kết và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen.

 

Nhiều năm liền là đơn vị tiến tiến xuất sắc, được tỉnh tặng bằng khen.

 

 • Trưởng phòng: Trần Duy Hân.
 • Chuyên môn: ThS. Quản lý Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, tài sản của ngành, chuyên quản các phòng Giáo dục, VP Sở.
 • Điện thoại: NR: 0234.3529300; DĐ: 0913431280.
 • E mail : tdhan@hue.edu.vn

 

 

 • P.Trưởng phòng : Nguyễn Thị Ánh.
 • Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, xây dựng dự toán. Chuyên quản các trường THPT; Cấp 2, 3.
 • Điện thoại: NR: 0234.3865652; DĐ: 0914735607.
 • Email : ntanh@hue.edu.vn

 

 

 

 

 • P.Trưởng phòng: Lê Duy Dũng
 • Chuyên môn: Cử nhân sư phạm chuyên ngành Tin học
 • Lĩnh vực phụ trách: Thống kê, kế hoạch, CNTT
 • Điện thoại: 0234.3822456
 • Email : dungld@hue.edu.vn

Các tin khác