Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Khảo thí & KĐCLGD

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3846063
Email:     p.ktsgd@
hue.edu.vn
Website: www.thuathienhue.edu.vn/khaothi


     

Phòng Khảo thí được thành lập  theo QĐ số 943/QĐ TCCB ngày 08/12/1998. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau :  

I. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công tác thi, tuyển sinh trung học, quản lý văn bằng, chứng chỉ và công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

II. Nhiệm vụ:

1. Chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác khảo thí và đánh giá, kiểm định  chất lượng giáo dục.
2. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các bậc học, cấp học. Cụ thể, giúp Giám đốc:
    - Chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT.
    - Chỉ đạo công tác tuyển sinh vào trường Trung học.
    - Chỉ đạo công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
    - Chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, tuyển sinh, đánh giá học sinh  trong các trường học theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
    - Quản lí việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
    - Thực hiện các công việc  sau: Xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn nghiệp vụ thi và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

 


 • Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Trung
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Toán
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 • Điện thoại: 0234.3846063;
 • Email : trungnt@hue.edu.vn
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thế Phương 
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
 • Lĩnh vực phụ trách: Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điện thoại: 0234.3846063;
 • Email : phuongnt@hue.edu.vn

 • Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Lan
 • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 0234.3846061
 • Email : landt@hue.edu.vn
 
Các tin khác