1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Khảo thí & KĐCLGD

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3846063
Email:     p.ktsgd@
hue.edu.vn
Website: www.thuathienhue.edu.vn/khaothi


     

Phòng Khảo thí được thành lập  theo QĐ số 943/QĐ TCCB ngày 08/12/1998. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau :  

I. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công tác thi, tuyển sinh trung học, quản lý văn bằng, chứng chỉ và công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

II. Nhiệm vụ:

1. Chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác khảo thí và đánh giá, kiểm định  chất lượng giáo dục.
2. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của các bậc học, cấp học. Cụ thể, giúp Giám đốc:
    - Chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT.
    - Chỉ đạo công tác tuyển sinh vào trường Trung học.
    - Chỉ đạo công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
    - Chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, tuyển sinh, đánh giá học sinh  trong các trường học theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
    - Quản lí việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
    - Thực hiện các công việc  sau: Xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn nghiệp vụ thi và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

 


  • Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Trung
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Toán
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3846063;
  • Email : trungnt@hue.edu.vn
  • Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Lan
  • Chuyên môn: Cử nhân Mầm non.
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3846061
  • Email : landt@hue.edu.vn
 
Các tin khác