1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Khảo thí và KĐCLGD

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3846063
Email:     p.ktsgd@
hue.edu.vn
Website: www.thuathienhue.edu.vn/khaothi

 

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia; công tác thi thi tốt nghiệp THPT; thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và tuyển sinh trong toàn tỉnh; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hàng năm theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá.  

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chương trình công tác hàng năm do Giám đốc Sở phê duyệt.

 

- Phối hợp với các địa phương và cơ quan tổ chức liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tham mưu thành lập các đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia.

 

- Tham gia các đoàn thanh tra về kiểm định chất lượng giáo dục. Giải quyết các kiến nghị liên quan đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục.

 

- Tổ chức thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng.

 

- Triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh gồm: ra đề thi, tổ chức sao in đề thi, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân làm công tác thi; điều động công chức, viên chức tham gia các kỳ thi; hướng dẫn và chỉ đạo công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo theo quy chế; tập hợp dữ liệu kết quả và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi; thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn hóa của giáo dục phổ thông; tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh vào đầu cấp học và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Quản lý hồ sơ tốt nghiệp THPT và hồ sơ tuyển sinh hàng năm.

 

- Hướng dẫn tổ chức đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục có liên quan trong công tác quản lý thi, tuyển sinh, xét tốt nghiệp THCS.

 

- Phân tích kết quả khảo sát chất lượng, kết quả các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế trong phạm vi quản lý của Sở.

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quy trình xét tốt nghiệp THCS, quy trình in, cấp phát, lưu trữ, bảo quản văn bằng theo quy định tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Lưu trữ, bảo quản sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT; cấp phát và kiểm tra công tác quản lý văn bằng tại các cơ sở giáo dục theo quy định. Thực hiện thủ tục hành chính công về lĩnh vực văn bằng; thẩm định văn bằng khi có yêu cầu của tổ chức; thu hồi văn bằng theo thẩm quyền.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định.

 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục Phổ thông và các phòng liên quan tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học, các kỳ thi học sinh giỏi.

 

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Giáo dục Phổ thông và các phòng liên quan trong việc điều động công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các kỳ thi.

 

- Phối hợp với Văn Phòng đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

- Phối hợp với Thanh tra về việc đề xuất nhân sự tham gia các đoàn thanh tra thi.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện công khai chất lượng giáo dục.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy định trong lĩnh vực quản lý văn bằng phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở;

 

- Phối hợp với các phòng và các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản nhà nước đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng theo phân cấp và quy định.

  • Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Trung
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Toán
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3846063;
  • Email : trungnt@hue.edu.vn
  • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Phúc
  • Chuyên môn: Thạc sỹ QLGD, Cử nhân SP Tin học, Cử nhân Tiếng Anh 
  • Lĩnh vực phụ trách: Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường chuẩn quốc gia
  • Điện thoại: 0914546257
  • Email : phucnh@hue.edu.vn
Các tin khác