1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


 

 Địa chỉ:  Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế

Email:   b.ttsgd@hue.edu.vn

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và các cuộc thanh tra khác trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh theo quy định của pháp luật về thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; công tác pháp chế; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm học theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra tỉnh, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục thuộc trách nhiệm của Thanh tra sau khi kế hoạch được phê duyệt.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về thanh tra giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh; tổ chức thực hiện công tác pháp chế; tập huấn nghiệp vụ thanh tra theo quy định và thẩm quyền. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục; công tác thanh tra tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành các phòng thuộc Sở, các trường trung học trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở về thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn…; việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

 

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở; thanh tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục khi cần thiết hoặc do Giám đốc Sở giao. 

 

- Tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ, báo cáo Giám đốc Sở và cấp trên. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, kiến nghị Giám đốc Sở quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Thanh tra phụ trách.

 

- Thường trực tiếp công dân; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;  thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức tập huấn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho các đơn vị trực thuộc Sở.

  • Chánh Thanh tra: Lê Thư.
  • Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3811029; DĐ: 0914046048
  • E-mail : thule@hue.edu.vn
  • Phó Chánh Thanh tra: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3821791
  • E-mail : 

 
Các tin khác