Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Tổ chức cán bộ

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821795
Email:     p.tccbsgd@
hue.edu.vn


   

Phòng TCCB Sở GD&ĐT Huế được thành lập theo quyết định số 26 QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng có chức năng tham mưu về công tác Tổ chức và nhân sự ngành GD&ĐT về các lĩnh vực:

    - Tổ chức bộ máy
    - Công tác cán bộ
    - Quản lý nhân sự
    - Chế độ chính sách

Liên tục các năm 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002 đạt danh hiệu phòng tiên tiến xuất sắc. 

  • Trưởng phòng : Đoàn Minh Thắng
  • Chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Cử nhân Toán.
  • Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung
  • Điện thoại :   0234.3826284
  • Email : thangdm@hue.edu.vn
  • P. Trưởng phòng: Hồ thị Liên
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, Quản lý nhân sự
  • Điện thoại: 0234.3826284 
  • E mail: lienht@hue.edu.vn

 
Các tin khác