Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Tổ chức cán bộ

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821795
Email:     p.tccbsgd@
hue.edu.vn


   

Phòng TCCB Sở GD&ĐT Huế được thành lập theo quyết định số 26 QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng có chức năng tham mưu về công tác Tổ chức và nhân sự ngành GD&ĐT về các lĩnh vực:

    - Tổ chức bộ máy
    - Công tác cán bộ
    - Quản lý nhân sự
    - Chế độ chính sách

Liên tục các năm 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002 đạt danh hiệu phòng tiên tiến xuất sắc. 

  • Trưởng phòng: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại:   
  • Email: 

  • P. Trưởng phòng: Hồ thị Liên
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, Quản lý nhân sự
  • Điện thoại: 0234.3826284 
  • E mail: lienht@hue.edu.vn

 
Các tin khác