Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Tổ chức cán bộ

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821795
Email:     p.tccbsgd@
hue.edu.vn


   

Phòng TCCB Sở GD&ĐT Huế được thành lập theo quyết định số 26 QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng có chức năng tham mưu về công tác Tổ chức và nhân sự ngành GD&ĐT về các lĩnh vực:

    - Tổ chức bộ máy
    - Công tác cán bộ
    - Quản lý nhân sự
    - Chế độ chính sách

Liên tục các năm 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002 đạt danh hiệu phòng tiên tiến xuất sắc. 

  • Trưởng phòng : Đoàn Minh Thắng
  • Chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Cử nhân Toán.
  • Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung
  • Điện thoại :   0234.3826284
  • Email : thangdm@hue.edu.vn
  • P. Trưởng phòng: Hồ thị Liên
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, Quản lý nhân sự
  • Điện thoại: 0234.3826284 
  • E mail: lienht@hue.edu.vn

 
Các tin khác