1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Tổ chức cán bộ

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821795
Email:     p.tccbsgd@
hue.edu.vn


   

Phòng TCCB Sở GD&ĐT Huế được thành lập theo quyết định số 26 QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng có chức năng tham mưu về công tác Tổ chức và nhân sự ngành GD&ĐT về các lĩnh vực:

    - Tổ chức bộ máy
    - Công tác cán bộ
    - Quản lý nhân sự
    - Chế độ chính sách

Liên tục các năm 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002 đạt danh hiệu phòng tiên tiến xuất sắc. 

  • Trưởng phòng: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại:   
  • Email: 

  • P. Trưởng phòng: Hồ thị Liên
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, Quản lý nhân sự
  • Điện thoại: 0234.3826284 
  • E mail: lienht@hue.edu.vn

 
Các tin khác