1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, triển khai thực hiện và theo dõi các chương trình, kế hoạch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo; công tác tổng hợp, báo cáo toàn ngành; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở; công tác cải cách hành chính; quản lý tài sản, thiết bị thuộc trụ sở làm việc của cơ quan Sở và công tác lễ tân. Chủ tài khoản ủy quyền cơ quan Sở.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi, đôn đốc hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc nhiệm vụ được phân công. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương trước UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan khác khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm chung về công tác báo cáo của ngành.

 

- Xây dựng kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan Sở và theo dõi, đôn đốc hoạt động các phòng thuộc Sở theo kế hoạch. Làm đầu mối trong việc phối hợp với các phòng thuộc Sở, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến công tác điều hành hoạt động chung của ngành.

 

- Thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, làm đầu mối trong quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin; giúp Giám đốc Sở tổ chức họp báo, giao ban báo chí theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành.

 

- Xây dựng quy chế công tác hành chính, văn thư, lưu trữ thực hiện trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức, quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ,...) toàn ngành.

 

- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, công tác văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở. Quản lý con dấu, chữ ký số của cơ quan Sở; nhận và phát hành các loại báo chí; phô tô, in ấn văn bản; trực tiếp nhận và giao dịch thư điện tử, Fax và điện thoại liên hệ công tác; Thường trực Ban Biên tập Ấn phẩm giáo dục.

 

- Thường trực công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh và phòng chống cháy nổ của ngành.

 

- Thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Sở; phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện công tác tổ chức việc đón các đoàn và tiếp khách.

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở.

 

- Quản lý tài sản, vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của ngành, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cơ quan Sở theo quy định của nhà nước; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc.

 

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, công tác phí, BHXH và các khoản trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; theo dõi sổ BHXH, việc thu nộp và thực hiện chế độ BHXH, BHYT của công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở.

 

- Chủ tài khoản về các khoản chi liên quan đến các nguồn kinh phí thuộc Văn phòng quản lý; kế toán kinh phí sự nghiệp, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia của ngành cấp qua cơ quan Sở. Thực hiện nhiệm vụ dự toán các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản phí, lệ phí; báo cáo mức tăng, giảm biên chế, mức đóng bảo hiểm xã hội định kỳ và kê khai thu nộp, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong cơ quan Sở. Tổng hợp báo cáo quyết toán về các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng theo quy định của Luật ngân sách. 

 

- Lập dự toán và thực hiện đề xuất danh mục, mua sắm, sửa chữa và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở; sử dụng và quản lý tài sản cơ quan Sở.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Phối hợp với Thanh tra thanh tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư-lưu trữ các đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Phối hợp với công đoàn cơ quan, các phòng thuộc Sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết, chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 • Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Phan Xuân Nghĩa.
 • Chuyên môn: Cử nhân Luật.
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
 • Điện thoại: 0234.3821072.
 • Email: pxnghia.sgddt@thuathienhue.gov.vn

 • Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Bình
 • Chuyên môn:Cử nhân chuyên ngành Kế toán
 • Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, CSVC
 • Điện thoại: 0234.3848759.
 • Email: binhntp@hue.edu.vn 
 • Phó Chánh Văn phòng: 
 • Chuyên môn: 
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại: 
 • Email: 
 
Các tin khác