1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Văn phòng

 

Trong các năm qua hoạt động của phòng từ công tác tổng hợp đến các công tác hoạt động hành chính sự vụ, công tác phục vụ đã đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như phục vụ các công việc hàng ngày của các phòng ban chuyên môn.

Là phòng đầu mối của cơ quan, lo quan hệ đối nội, đối ngoại, tiếp khách trong và ngoài ngành với nhiều công việc phức tạp, cán bộ còn thiếu nhưng trong những năm qua phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Chính trị được giao, đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan.

5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi xuất sắc. Có 15 lượt cán bộ chuyên viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Có 3 cán bộ được đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo khen thưởng.

 • Chánh Văn phòng: Thân Nguyên Khánh.
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán.
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
 • Điện thoại: CQ: 0234.3821072. DĐ: 0989156717
 • Email: tnkhanh.sgddt@thuathienhue.gov.vn


 • Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Bình
 • Chuyên môn:Cử nhân chuyên ngành Kế toán
 • Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, CSVC
 • Điện thoại: 0234.3848759.
 • Email: binhntp@hue.edu.vn 

 • Phó Chánh Văn phòng: Phan Xuân Nghĩa
 • Chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Lĩnh vực phụ trách: Thi đua khen thưởng
 • Điện thoại: 0234.3848759. 
 • Email: nghiapx@hue.edu.vn  


Các tin khác