Thứ 2, 25/10/2021

07h30: Ghi hình chương trình dạy học truyền hình tại Đài PTTH tỉnh các môn lớp 1, 2 từ thứ hai đến hết tuần (LĐ, TH - theo lịch riêng)

07h30: Giao ban tuần

08h00: Họp giao ban BCĐ phòng chống dịch Covid tỉnh (Đ/c Thắng -PGĐ)

13h45: Khảo sát địa điểm làm việc mới của cơ quan Sở (LĐ, CĐ, KHTC, VP và đại diện các phòng)

14h00: Kiểm tra cấp phép thay đổi địa điểm hoạt động TVDH (QĐ)

15h30: Dự Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Viettel tại VP UBND tỉnh (Đ/c GĐ, CNTT)- Xe 6445

Thứ 3, 26/10/2021

07h30: Đánh giá ngoài (Khảo sát sơ bộ) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường MN Phong Hải, huyện Phong Điền (Đ/c Mỹ-PGĐ, QĐ) - Xe 2007

08h00: Kiểm tra tình hình dạy học GDTX tại Học viện Âm nhạc Huế (Đ/c Thắng-PGĐ, GDCN-TX)

08h00: Nghe báo cáo các bản Dự thảo tài liệu địa phương (GĐ, các PGĐ, GDTrH, GDTH, QĐ, GM)

10h00: Dự Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện giữa UBND tỉnh với Tập đoàn VNPT tại VP UBND tỉnh (LĐ Sở, CNTT)

10h45: Làm việc với BGH Trưởng THPT Tam Giang (GĐ, các PGĐ, CTCĐ; Trưởng các phòng: GDTrH, TTr, KHTC, TCCB)

14h00: Nghe báo cáo lần 1 Đề án Trường Quốc Học tại phòng họp 1 (Đ/c Mỹ, PGĐ; Phòng GDTrH; đại diện LĐ, các phòng: KHTC, TCCB, KTKĐCL, VP; HT Trường Quốc Học)

Thứ 4, 27/10/2021

07h30: Đánh giá ngoài (Khảo sát chính thức) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường THCS Bán trú Long Quảng, huyện Nam Đông (Đ/c GĐ, QĐ) - Xe 2007

08h00: Kiểm tra việc triển khai chương trình GDPT năm 2018 cấp THCS tại Huế (TTra, GDTrH) -Xe 6445

08h00: Tập huấn hướng dẫn triển khai sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử trên Cổng thông tin GD&ĐT khối các đơn vị trực thuộc Sở tại H.Trường Sở (CNTT; các phòng chuyên môn liên quan, thanh tra, GM)

08h00: Tập huấn ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non tại trường mầm non Hoa Mai ( GDMN, CV)

09h00: Họp chuẩn bị công tác Kiểm tra công nhận phổ cập-XMC tại phòng họp 1 (Đ/c Thắng-PGĐ, GDCN-GDTX, GDTrH, KHTC)

14h00: Làm việc với UBND huyện Phong Điền vế phát triển GD&ĐT (LĐ Sở, Trưởng, Phó phụ trách các phòng)

14h00: Tập huấn hướng dẫn triển khai sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử trên Cổng thông tin GD&ĐT khối các đơn vị phòng giáo dục, TT tại H.Trường Sở (CNTT; các phòng chuyên môn liên quan, thanh tra, GM)

Thứ 5, 28/10/2021

07h30: Đánh giá ngoài (Khảo sát chính thức) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường MN Hương Vân, thị xã Hương Trà (Đ/c Thắng-PGĐ, QĐ) - Xe 2007

14h00: Hội nghị CB,CC, VC và Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT

15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh Lớp Trung cấp Lí luận chính trị-Hành chính ngành Giáo dục khóa 19 năm học 2021-2022 tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (LĐ Sở, TCCB)

Thứ 6, 29/10/2021

07h30: Đánh giá ngoài (Khảo sát chính thức) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường THCS Nguyễn Tri Phương, huyện Phong Điền (Đ/c GĐ, QĐ) - Xe 2007

08h00: Dự HN chuyên đề về công tác Kiểm tra, giám sát tại LĐLĐ tỉnh (CĐN)

08h00: Kiểm tra việc triển khai chương trình GDPT năm 2018 cấp THCS tại Hương Thủy (TTra, GDTrH) - Xe 6445

08h30: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, tại phòng họp 1 (Đ/c Thắng-PGĐ, GDTrH, CV)

14h00: Dự HN đối thoại trực tuyến về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 (CĐN)

14h30: Dự Lễ trao học bổng Vallet năm học 2020 - 2021 tại Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm Huế (Đ/c Thắng - PGĐ; P.CTTT-CTHS) - Xe 6445

15h00: Nghe báo cáo Dự án phát triển Ngôn ngữ viết tiếng dân tộc tại phòng họp 1 (Đ/c GĐ; Đ/c Mỹ - PGĐ; Phòng GDTH, GM)

17h00: Kiểm tra tình hình dạy học XMC tại TP. Huế (Đ/c Thắng - PGĐ, P. GDCN&TX)

Thứ 7, 30/10/2021

08h00: Sơ kết dạy học truyền hình (GĐ, các PGĐ, CTCĐN, BCĐ Sở; các phòng GDTrH, GDTH, KHTC, VP, GM)

10h00: Nghe và trao đổi về các đề xuất của FPT (Đ/c GĐ, Đ/c Mỹ - PGĐ; GDTrH, GDTH, CNTT)

14h00: Hội nghị Tổng kết và triển khai nhiệm vụ chính trị, tư tưởng - công tác học sinh tại Hội trường Sở (LĐ Sở; P. CTTT-CTHS; GM)

Chủ nhật, 31/10/2021

09h00: Dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2021 tại Đại học Huế (Đ/c Mỹ - PGĐ)