Thứ 2, 19/07/2021

07h30: Các phòng họp rà soát công việc 6 tháng cuối năm và chuẩn bị nhiệm vụ năm học 2021-2022.

07h30: Các ban tiếp tục chấm thi đến ngày 22/7

14h00: Dự họp với Sở Tài chính về CSVC tăng cường năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đ/c Hân - TP KHTC)

14h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)

Thứ 3, 20/07/2021

08h00: Dự HN chuyên đề về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại LĐLĐ tỉnh (CĐN)

08h00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ năm tại Hội trường Bảo hiểm Xã hội tỉnh (Đ/c - GĐ) Xe 6445

14h00: Làm việc với các phòng Tiểu học, Trung học về chương trình GD địa phương và SGK mới (Đ/c GĐ, các PGĐ; các phòng TH, TrH và LĐ phòng KHTC).

15h30: Dự họp nghe báo cáo Đề án nâng cao văn hóa đọc thông qua thí điểm một số mô hình thư viện công cộng: trạm đọc miễn phí, tủ sách miễn phí, tủ sách cộng đồng tại Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Mỹ - PGĐ) Xe 6445

Thứ 4, 21/07/2021

08h00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xe buýt giai đoạn 2 tại Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Thắng - PGĐ) xe 6445

14h00: Họp rà soát tiến độ các Đề án, chương trình trình HĐND và UBND tỉnh trong quý 3 (GĐ, các PGĐ, LĐ VP, LĐ 1 số phòng và các phòng liên quan)

Thứ 5, 22/07/2021

10h00: Họp thông qua Kết luận công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo Quyết định số 1949/QĐ-BGDĐT tại phòng họp 1(Đ/c GĐ; HĐ thi; TTra, KT-KĐCLGD, VP, KHTC; GM).

14h00: Họp Ban thẩm định tác phẩm thơ, chuyện, hò vè, dân ca về giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non tại Hội trường Sở GD&ĐT(QĐ-GDMN)

14h00: Dự buổi làm việc trực tuyến của UBND tỉnh với UBND huyện Phong Điền về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; ước thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (LĐ) xe 6445

14h00: Dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Công an tỉnh (Đ/c Thắng - PGĐ)

Thứ 6, 23/07/2021

07h45: Dự hội nghị trực tuyến của LĐLĐ tỉnh về triển khai NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ 02 của Bộ Chính trị tại phòng họp 1 và các điểm cầu - cả ngày (CĐN, GM)

08h00: Dự Lễ tổng kết hoạt động dạy bơi giúp phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại KS Century (Đ/c Thắng - PGĐ)

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy, BGĐ

15h30: Họp Đảng ủy

Thứ 7, 24/07/2021

08h00: Dự Hội thảo trực tuyến - Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt về chuyển giao và hướng dẫn tài liệu mô đun 4 BDGV cán bộ quản lí CSGDCC (trong khuôn khổ Chương trình trình ETEP) tại phòng họp 1 (từ 24-26/7/2021)

Chủ nhật, 25/07/2021