Thứ 2, 23/01/2017

08h00: Trực báo tuần

14h00: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối Văn hóa Xã hội năm 2017 tại Sở Thông tin Truyền thông (Đ/c Mỹ-PGĐ, VP)

Thứ 3, 24/01/2017

08h00: Lãnh đạo đi thăm cơ sở

14h00: Tổng vệ sinh cơ quan chuẩn bị đón tết cổ truyền (Toàn cơ quan)

Thứ 4, 25/01/2017

08h00: Họp toàn cơ quan quán triệt các nội dung chuẩn bị cho tháng 2/2017

08h00: Lãnh đạo đi thăm cơ sở

14h00: Lãnh đạo đi thăm cơ sở

Thứ 5, 26/01/2017

08h00: Nghỉ tết Âm lịch

08h00: Trực cơ quan Tết Âm lịch theo lịch phân công

Thứ 6, 27/01/2017

08h00: Trực cơ quan theo phân công

Thứ 7, 28/01/2017

08h00: Trực cơ quan theo phân công

Chủ nhật, 29/01/2017

08h00: Trực cơ quan theo phân công