Thứ 2, 19/08/2019

08h00: Trực báo tuần

08h00: Tập huấn chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19-21/8/2019 (GDMN).

08h00: Dự Tọa đàm tại Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐN)

08h00: Dự họp HĐND bất thường tại VP UBND tỉnh (Đ/c Mỹ-PGĐPT) - Xe 1107

15h00: Kiểm tra cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ TVDH (QĐ)

Thứ 3, 20/08/2019

07h30: Tập huấn "Đăng ký dịch vụ công hoặc Chuyển đổi sang chữ ký số Chính phủ trên hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước" tại TT GDTX Tỉnh (LĐ Sở, KHTC)

07h30: Hội nghị đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm công tác bán trú năm học 2018-2019 và triển khai công tác bán trú năm học 2019-2020 cấp tiểu học tại Hội trường Sở

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại VP Tỉnh ủy (Đ/c Mỹ - PGĐPT)

08h00: Dự họp Ban Tổ chức và các đơn vị tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2019 tại TTVHTT tỉnh (QĐ)

08h00: Dự Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung tại Bình Định (Đ/c Tân-PGĐ)

13h30: Tập huấn phần mềm thực đơn dinh dưỡng cho cán bộ quản lý và nhân viên phụ trách bán trú cấp tiểu học tại TT GDTX tỉnh (CS 11 Đống Đa, TP Huế)

14h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề Phổ thông tại Hội trường Sở (Đ/c Mỹ-PGĐPT, GDCN-GDTX, CV)

14h00: Họp thống nhất phương án triển khai thực hiện số hóa kết quả tốt nghiệp (Đ/c Mỹ-PGĐPT, Ban CNTT, KT&KĐCLGD)

Thứ 4, 21/08/2019

07h30: Đoàn của Bộ GD&ĐT đi kiểm tra, khảo sát CSVC, TBDH ở 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT và 01 trường liên cấp (Đoàn của Bộ và các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC) - Xe 2007

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại huyện Nam Đông (LĐ, các Phòng, Ban) - Xe 1107

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại thị xã Hương Trà (LĐ, các Phòng, Ban) - Xe 1954

14h00: Đoàn kiểm tra, khảo sát làm việc với Sở tại phòng họp 1 (Đoàn của Bộ , LĐ Sở và các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC)

Thứ 5, 22/08/2019

08h00: Dự Hội thảo, tập huấn công tác y tế trường học năm 2019 tại Hà Nội, từ ngày 22-23/8/2019 (CTTT-HSSV, QĐ)

08h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục mầm non tại Hội trường Sở (Đ/c Mỹ-PGĐPT, GDMN, CV)

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019 tại Hội trường tầng 3 BHXH tỉnh (Đ/c Tân, CTTT-HSSV)

10h00: Đảng ủy Khối CQ và DN kiểm tra công tác thực hiện Dân chủ cơ sở tại phòng họp 1 (Đảng ủy)

14h00: Làm việc với Trường THPT Cao Thắng về công tác cán bộ (TCCB)

14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại huyện Phú Lộc (LĐ, các Phòng, Ban) - Xe 2007

14h00: Thẩm định cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của Trung tâm ngoại ngữ - tin học AlPHA tại thành phố Huế (Theo QĐ)

16h00: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường THPT Phú Bài (LĐ Sở, TCCB, GDTrH) - Xe 1107

Thứ 6, 23/08/2019

08h00: Dự Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo lao động cho doanh nghiệp tại khách sạn Mường Thanh (LĐ)

08h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2019-2020 tại Vũng tàu ( Lãnh đạo Sở và Thanh tra)

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại thành phố Huế (LĐ, các Phòng, Ban) - Xe 1107

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại huyện Quảng Điền (LĐ, các Phòng, Ban)

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại huyện Phong Điền (LĐ, các Phòng, Ban)

08h00: Tham dự hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (LĐ, P. CTTT-HSSV)

14h00: Họp Đảng ủy tại phòng họp 1

14h00: Kiểm tra cấp phép hoạt động cơ sở 2 Trung tâm ngoại ngữ SUNRISE tại Quảng Điền(QĐ) - Xe 1954

14h00: Họp ban chỉ đạo xây dựng trường học Kiểu mẫu và xây dựng giáo trình tăng cường Văn hóa lịch sử truyền thống địa phương tại Phòng họp 1 (Đ/c Tân- PGĐ, QĐ, GM)) (Hoãn)

14h00: Tham dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (LĐ, P. CTTT-HSSV)

Thứ 7, 24/08/2019

07h30: Tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giáo dục công dân năm 2019 tại Đại học Luật - Đại học Huế (đ/c Tân - PGĐ, P. CTTT-HSSV, P. GDTrH, TTr)

Chủ nhật, 25/08/2019