Thứ 2, 06/04/2020

07h15: Họp trực tuyến BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (Đ/c GĐ: 07h15 – 08h30 hàng ngày; ngày thứ 7, CN: họp từ 7h30)

08h00: Chỉ đạo triển khai dạy học trên truyền hình chương trình lớp 5 - Thời gian : Cả tuần (theo KH)

14h00: Họp trực tuyến với các Trưởng Phòng GD&ĐT về việc thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian dịch bệnh COVID 19 (Đ/c GĐ, Đ/c Mỹ-PGĐ, P.GDTrH, GDTH, GDMN, VP)

Thứ 3, 07/04/2020

08h00: Kiểm tra tình hình dạy học trên truyền hình/online theo chương trình tinh giản - Thời gian : Cả tuần (LĐ, GDTrH và liên quan)

Thứ 4, 08/04/2020

08h00: Họp về thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2020

Thứ 5, 09/04/2020
Thứ 6, 10/04/2020

08h00: Họp trực tuyến với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian dịch bệnh COVID 19 (Đ/c GĐ, Đ/c Mỹ-PGĐ, GDTrH, VP)

Thứ 7, 11/04/2020
Chủ nhật, 12/04/2020