Thứ 2, 24/06/2019

08h00: 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

14h00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

Thứ 3, 25/06/2019

06h00: Thi THPT Quốc gia năm 2019 theo lịch của Bộ GD&ĐT

13h00: Thi THPT Quốc gia năm 2019 theo lịch của Bộ GD&ĐT

14h00: Dự HN trực báo khối Công đoàn ngành tại LĐLĐ tỉnh (CĐN)

Thứ 4, 26/06/2019

06h00: Thi THPT Quốc gia năm 2019 theo lịch của Bộ GD&ĐT

08h00: Tham gia tập huấn BDTX cho CBQL và GVMN năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26-28/6/2019(QĐ).

09h00: Dự làm việc với Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tại VP UBND tỉnh (LĐ)

13h00: Thi THPT Quốc gia năm 2019 theo lịch của Bộ GD&ĐT

Thứ 5, 27/06/2019

06h00: Thi THPT Quốc gia năm 2019 theo lịch của Bộ GD&ĐT

08h00: Dự làm việc với Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại UBND tỉnh (LĐ)

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND tỉnh (LĐ)

Thứ 6, 28/06/2019

07h00: Đoàn giáo viên, học sinh tham dự giải Điền kinh học sinh toàn quốc tại Nam Định từ ngày 28/6 đến 7/7/2019(GDTrH, QĐ)

Thứ 7, 29/06/2019
Chủ nhật, 30/06/2019