Thứ 2, 26/06/2017

07h00: Tham dự lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên do Bộ tổ chức tại Đà nẵng, 2 ngày - 26,27 (GDMN, QĐ)

14h30: Dự Họp với Đoàn khảo sát Kiểm toán Nhà nước khu vực II tại UBND tỉnh (GĐ)

Thứ 3, 27/06/2017

07h30: Dự Hội nghị của Hội LHPN tỉnh tại 57 Lâm Hoằng (CĐN)

08h00: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi gồm trưởng ban; các ủy viên (không kể các ủy viên là cán bộ chấm thi); bộ phận chấm TL và bộ phận chấm TN.

14h00: Họp toàn thể Ban chấm thi tại Trường THPT chuyên Quốc Học (QD)

Thứ 4, 28/06/2017

08h00: Chấm thi THPTQG

08h00: Kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tại huyện Phong Điền (đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

14h00: Kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tại huyện Phú Vang (đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

Thứ 5, 29/06/2017

08h00: Chấm thi THPTQG

08h00: Kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tại TX Hương Trà (đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII của Đảng tại VP Tỉnh ủy (LĐ)

Thứ 6, 30/06/2017

07h00: Kiểm tra thư viện trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tại TX Hương Trà (đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

08h00: Dự HN giao ban công tác tài chính Công đoàn tại LĐLĐ tỉnh (CĐN)

08h00: Chấm thi THPTQG

Thứ 7, 01/07/2017

08h00: Chấm thi THPTQG

Chủ nhật, 02/07/2017

08h00: Chấm thi THPTQG