Thứ 2, 21/09/2020

07h30: Trực báo UBND tỉnh (Đ/c GĐ)

08h45: Giao ban đầu tuần

10h30: Họp Hội đồng tuyển chọn giáo viên giảng dạy Trường THPT chuyên Quốc Học, Huế lần 2, tại phòng họp 1 (QĐ, TCCB)

14h00: Thẩm định điều kiện cấp phép hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Nắng tại 57 Lâm Hoằng, Huế (Đ/c Mỹ- P.GĐ, GDTrH,QĐ)

14h00: Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTX tại Hà Nội (Đ/c Thắng - PGĐ, GDCN-GDTX, QĐ) - Xe 6445

14h00: Tập huấn hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu ngành đối với cấp học mầm non, tại trung tâm GDTX tỉnh ( GDMN - KHTC)

Thứ 3, 22/09/2020

08h00: Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 tại Hội trường Sở GD&ĐT (Đ/c GĐ, CĐN, GM)

08h00: Dự Hội nghị tập huấn triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Thừa Thiên Huế tại Sở Tài chính (LĐ)

13h30: Dự làm việc với huyện Phú Vang về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại UBND huyện Phú Vang (GĐ) - Xe 6445

Thứ 4, 23/09/2020

07h00: Nắm tình hình triển khai dạy học đầu năm học tại huyện Phú Vang (GDTH)

07h30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (LĐ, CTTT,CTHSSV)

08h00: Kiểm tra công tác An toàn trường học và ATVSTP trong các CSGDMN. Từ ngày 23-25 ( Đ/c Mỹ- PGD, GDMN, GM)

08h00: Dự Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 tại UBND huyện Nam Đông (Đ/c Thắng -PGĐ, GM) - Xe 6445

08h00: Dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GD lần thứ VII và dự Họp Hội đồng quốc gia đổi mới giáo dục tại HN (Đ/c GĐ, GM)

14h30: Họp xét tuyển sinh lớp Trung cấp LLCT-HC ngành Giáo dục và Y tế hệ không tập trung, năm học 2020-2022 tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (LĐ Sở, GM)

Thứ 5, 24/09/2020

07h30: Tổ chức tập huấn về xây dựng Kế hoạch dạy học bộ môn cấp THCS, thời gian 02 (hai) ngày từ 24 &25/9/2020 (GDTrH, CV)

08h00: Tập huấn online về GD trẻ khiếm thính tại Trường TH Vĩnh Ninh từ ngày 24_27/9 (GDTH)

08h00: Dự Hội thảo, tấp huấn công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 tại Nha Trang (LĐ, P.CTCT-HSSV)

13h30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học tại Quốc học (LĐ Sở, GDTrH, GM)

14h00: Họp xét giao chỉ tiêu đào tạo sau đại học tại Phòng họp 1 (BGĐ, CĐN, TCCB, KHTC, GDTrH)

15h30: Họp Đảng ủy thường kỳ (BCH Đảng ủy)

Thứ 6, 25/09/2020

07h00: Kiểm tra Thư viện trường tiểu học đạt chuẩn tại huyện Phú Lộc (QĐ, GDTH)

08h00: Dự làm việc với huyện Phú Lộc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại UBND huyện Phú Lộc (GĐ) - Xe 6445

14h30: Dự Lễ trao học bổng Vallet năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Sư phạm Huế

14h30: Dự trao học bổng Vallet (Đ/c GĐ)

Thứ 7, 26/09/2020

08h00: Đi cơ sở nắm tình hình giáo dục đầu năm học (LĐ)

Chủ nhật, 27/09/2020