Thứ 2, 22/04/2019

07h00: Kì thi Nghề Phổ thông cấp THPT năm 2019 (QĐ) - Xe 1954 (buổi sáng)

07h15: Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra thực tế công trình tại các Trường THCS thuộc Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất (Phòng KHTC) - Xe 2007

08h00: Dự tập huấn Thanh tra thi tại Quy Nhơn (Đ/c Mỹ-PGĐPT, T.Tra) - Xe 1107

14h00: Dự họp chuẩn bị công tác ra quân toàn tỉnh thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh vào ngày 28/4/2019 tại UBND tỉnh (Đ/c Tân-PGĐ) - Xe 1954

14h00: Hội nghị BCH CĐGD tỉnh tại phòng họp 1 (CĐN, GM)

14h00: Họp Hội đồng giám sát Olympic các môn học cấp tiểu học tại Trường TH Quang Trung (GDTH)

Thứ 3, 23/04/2019

07h00: Duyệt quyết toán năm 2018 tại THPT An Lương Đông, Phú Bài (KHTC, Sở TC) - Xe 2007

07h30: Họp Hội đồng nhân tỉnh tại UBND tỉnh (Đ/c Mỹ - PGĐPT) - Xe 0447

07h30: Khai mạc Olympic cấp tiểu học tại Trường TH Quang Trung-Huế (Đ/c Mỹ-PGĐPT, GDTH)

07h30: Khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá kết quả học tập học sinh lớp 11 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (đ/c Tân-PGĐ, QĐ) - Xe 1954

08h00: Tổ chức giao lưu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, tại A Lưới từ ngày 23 - 25/4 ( Lãnh đạo, GDMN, GM)

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế tại UBND tỉnh (Đ/c Tân-PGĐ)

Thứ 4, 24/04/2019

06h15: Sinh hoạt cụm chuyên môn THCS: Địa lý, Sinh học tại A Lưới (GDTrH, thành viên HĐBM) - Xe 2007

06h30: Thanh tra hành chính Trường THPT A Lưới (từ 24/4 đến 27/4/2019) - Xe 2007

07h00: Học tập mô hình Lớp học thông minh tại Trường tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng (QĐ)

07h30: Khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá kết quả học tập học sinh lớp 11 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT tại Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Đặng Trần Côn (đ/c Tân-PGĐ, QĐ) - Xe 1954

13h00: Sinh hoạt cụm chuyên môn THCS:Tin học, Tiếng Anh tại A Lưới (GDTrH, thành viên HĐBM)

Thứ 5, 25/04/2019

07h00: Tham dự Hội thảo "Khảo sát, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX" tại TP Hồ Chí Minh (GDCN-GDTX, QĐ)

07h30: Duyệt quyết toán năm 2018 tại THPT Hương Giang, Nam Đông (KHTC, Sở TC) - Xe 1107

08h00: Tổ chức sơ kêt 3 năm thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tại trường MN Hương Lưu, thành phố Huế ( LĐ, GDMN, GM)

08h00: Kiểm tra kế hoạch dạy và học tại trường THCS&THPT Hồng Vân (LĐ, GDTrH)

08h00: Tham dự Hội thảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại Sở Tư pháp (LĐ)

08h00: Tham dự Hội thảo về Giáo dục Dân tộc thiểu số tại Ban Dân tộc tỉnh (GDTH)

08h00: Kiểm tra kế hoạch dạy và học tại trường THPT Hương Lâm (LĐ, GDTrH) -Cả ngày

08h30: Dự HN cán bộ chủ chốt tại VP Tỉnh ủy (Đ/c Mỹ-PGĐPT) - Xe 1954

14h00: Thẩm định cấp phép hoạt động đối với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khôi Nguyên (QĐ, GDTrH)

Thứ 6, 26/04/2019

07h00: Duyệt quyết toán năm 2018 tại THPT Nguyển Huệ (KHTC, Sở TC)

07h30: Tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 tại Trường Tiểu học Quang Trung - Huế (Đ/c Mỹ-PGĐPT) - Xe 0447

08h00: Tổ chức giao lưu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại Nam Đông (Lãnh đạo, GDMN, GM)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại UBND tỉnh (Đ/c Tân-PGĐ) - Xe 1954

14h00: Tập huấn Hướng dẫn cài đặt và áp dụng phần mềm ISO điện tử (LĐ Sở, toàn thể CBCC cơ quan)

14h00: Sở TTTT đến làm việc với Lãnh đạo Sở về việc triển khai các dự án Hệ sinh thái giáo dục thông minh tại P.họp 1 (Đc Mỹ-PGĐPT, Ban CNTT) (Hoãn)

Thứ 7, 27/04/2019

08h00: Trực cơ quan theo phân công

Chủ nhật, 28/04/2019

08h00: Ra quân thực hiện Đề án "Ngày chủ nhật xanh" theo chỉ đạo của UBND tỉnh - Xe 0447

08h00: Trực cơ quan theo phân công