Thứ 2, 30/01/2023

08h00: Giao ban tuần

14h00: Họp Tiểu ban Khai mạc, Bế mạc cuộc thi KHKT tại phòng họp 1 (QĐ)

Thứ 3, 31/01/2023

08h00: Nắm tình hình tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại một số cơ sở GDMN (Đ/c Thắng - PGĐ, GDMN) Xe 6445

08h00: Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực Chín hầm (LĐ) Xe 1954

14h00: Dự họp Bộ GD&ĐT báo cáo phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Đ/c GĐ)

16h00: Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ IPA, TP Huế (QĐ)

Thứ 4, 01/02/2023

08h00: Duyệt Đại hội Công đoàn trường THPT Nguyễn Huệ (CĐN)

10h00: Duyệt Đại hội Công đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân và Công đoàn trường PT DTNT tỉnh (CĐN)

14h00: Họp BTC, BGK triển khai xét chọn các sản phẩm dự án tham dự Cuộc thi "Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" toàn quốc năm 2023 tai Phòng họp 1 (Đ/c Thắng - PGĐ; P. GDTX-CN&CTTT-CTHS; QĐ, GM)

15h30: Họp Đảng ủy Sở

Thứ 5, 02/02/2023

08h00: Thi Khoa học Kỹ thuật học sinh trung học năm học 2022-2023 cấp tỉnh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (từ ngày 02/02/2023 - 04/02/2023).

08h00: Dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 (LĐ) Xe 6445

09h00: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CBQL đơn vị trực thuộc Sở (LĐ, TCCB, GM) Xe 1954

Thứ 6, 03/02/2023

07h30: Khai mạc Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023 tại Hội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (LĐ, CTCĐN, QĐ, GDPT, GM) Xe 6445

08h00: Duyệt Đại hội Công đoàn trường THPT Bình Điền (CĐN)

08h00: Chấm chung khảo các sản phẩm tham dự Cuộc thi "Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" toàn quốc năm 2023 tại Hội trường tầng 6 (Đ/c Thắng - PGĐ; P. GDTX-CN&CTTT-CTHS; QĐ, GM)

08h00: Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 1/2023 (Đ/c GĐ) Xe 6445

10h00: Duyệt Đại hội Công đoàn trường THPT Hương Thuỷ (CĐN)

Thứ 7, 04/02/2023

08h00: Duyệt Đại hội Công đoàn trường THPT Nguyễn Trường Tộ (CĐN)

15h00: Bế mạc Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023 tại Hội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (LĐ, CTCĐN, QĐ, GDPT, GM) Xe 1954

Chủ nhật, 05/02/2023