Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Phòng GDMN

Kế hoạch tháng 11 năm 2013