Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Phòng GDTrH

Kế hoạch tháng 11 năm 2013