Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 12/04/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 4 Năm 2013
Công tác tháng 03 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 04 năm 2013

1. Công tác tháng 3:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT, trường chuẩn.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3.

- Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh.

- Hội thao GDQP cho học sinh THPT .

- Tập huấn bơi lội cho GV và phòng chống đuối nước cho HS.

- Tổ chức giải điền kinh  học sinh (truyền thống), giải bóng đá Tiểu học, THCS.

- Tổ chức ngoại khóa ngày Quốc tế Pháp ngữ.

- Thi MTCT khu vục miềm Trung – Tây nguyên.

- Sơ kết Phương pháp Bàn tay nặn bột.

- Khảo sát học sinh lớp 9 (Toán, Văn, Sinh, Anh) theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Tham gia Cuộc thi Sáng tạo KH-KT cấp quốc gia tại Hà Nội.

2. Kế hoạch công tác tháng 4:

- Thi chọn HSG lớp 9.

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT.

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II và  thi tốt nghiệp THPT.

- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học điều chỉnh"  môn Tiếng Pháp.