Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 08/05/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 5 Năm 2013
Công tác tháng 04 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 05 năm 2013

1. Công tác tháng 3:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học điều chỉnh"  môn Tiếng Pháp.

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II; Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

- Kiểm tra học kỳ II lớp 12 THPT.

2. Kế hoạch công tác tháng 4:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT;Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp kết quả năm học.

- Thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh.

- Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp song ngữ Tiếng Pháp.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học theo dự án"  môn Tiếng Pháp.