Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 08/05/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 5 Năm 2013
Công tác tháng 04 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 05 năm 2013

1. Công tác tháng 3:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học điều chỉnh"  môn Tiếng Pháp.

- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra học kỳ II; Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

- Kiểm tra học kỳ II lớp 12 THPT.

2. Kế hoạch công tác tháng 4:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT;Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp kết quả năm học.

- Thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh.

- Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp song ngữ Tiếng Pháp.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học theo dự án"  môn Tiếng Pháp.