Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 8 Năm 2013
Công tác tháng 07 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 08 năm 2013

1. Công tác tháng 6:

- Tham dự tập huấn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tập huấn giáo viên tiếng Pháp (giai đoạn 2).

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học theo dự án"  môn Tiếng Pháp.

- Chuẩn bị cho công tác khảo sát chất lượng đầu năm học.

2. Kế hoạch công tác tháng 7:

- Tiếp tục tham dự tập huấn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tập huấn bơi cho giáo viên.

- Tập huấn phương pháp dạy học tiếng Nhật, tiếng Pháp.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết và tập huấn công tác Đoàn, Đội.