Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Cán bộ, giáo viên Thừa Thiên Huế tham gia tâp huấn bồi dưỡng về lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

Cán bộ, giáo viên Thừa Thiên Huế tham gia tâp huấn bồi dưỡng về lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên phổ thông (GVPT) về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGGPT) theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đồng thời tiếp cận CTGDPT mới (CTGDPT năm 2018), bồi dưỡng cho giáo viên năng lực tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

  • Tháng tám vàng
    Kìa sân trường tỏa nắng; Đón trái tim yêu thương; Hoa đua nở bên đường; Tình mẹ cha trìu mến

    Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm