Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 23 tháng 04 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Nước sạch đến với nhà công vụ trường THPT Hương Lâm - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế

Nước sạch đến với nhà công vụ trường THPT Hương Lâm - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), chiều ngày 12/4/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đến với trường THPT Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để bàn giao hệ thống cấp nước sạch từ nguồn hỗ trợ của công ty cổ phần TID tại Hà Nội.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm