Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 17 tháng 08 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Ngành Giáo dục tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Ngành Giáo dục tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ năm học của Ngành, sáng ngày 03/8/2018, tại hội trường cơ quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm