Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau:

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

  • THPT Gia Hội, Huế: Cảm xúc từ một chương trình
    Giữa những ngày mưa lạnh kéo dài đầu năm 2018, bỗng có một ngày nắng đẹp đến nao lòng. Giữa những tấp nập, bộn bề của cuộc sống chốn thị thành, bỗng có một ngày được lắng lòng mình lại để trọn vẹn yêu thương và cảm ...

    Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm