Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 03 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Hội nghị triển khai và Tập huấn tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2017-2018

Hội nghị triển khai và Tập huấn tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT ban hành ngày 11/6/2017 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025,

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2Nguồn tin từ đơn vị

  • THPT Phú Lộc: Ngày Xuân nghĩa tình cùng học sinh
    Trong những ngày sắc Xuân rộn ràng khắp nơi, Ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn trường THPT Phú Lộc lại tiếp tục hành trình chia sẻ, trao yêu thương đến một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại nhà trường.

    Xem thêm

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm