Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 28 tháng 03 năm 2017


Tin mới

Giao lưu vẽ tranh bằng máy vi tính học sinh tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017

Giao lưu vẽ tranh bằng máy vi tính học sinh tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 về việc tổ chức các hoạt động giao lưu cho học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức Giao lưu Vẽ tranh bằng máy tính cho học sinh cấp tiểu học vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Tin học - Sở Giáo dục và Đào tạo, lễ tổng kết phát thưởng vào lúc 14h30 ngày 22/3/2017 tại Hội trường Sở GD&ĐT.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm