Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Tin tức & sự kiện

Hội nghị tập huấn về dạy học lớp Ghép cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học

Hội nghị tập huấn về dạy học lớp Ghép cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học lớp Ghép và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về dạy học lớp Ghép, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Sở GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về một số kỹ năng dạy học lớp Ghép cho cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp dạy học lớp Ghép. Đây là một dịp để giáo viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học lớp Ghép đồng thời được tập huấn kỹ năng, phương pháp và cập nhật một số quy định được áp dụng cho lớp Ghép cấp tiểu học. Đến dự Khai mạc Hội nghị có thầy Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; thầy Phan Văn Hải, Trưởng phòng GDTH Sở GD&ĐT cùng chuyên viên Phòng GDTH Sở GD&ĐT; chuyên viên Phòng GD&ĐT và lãnh đạo, giáo viên các trường tiểu học có tổ chức dạy học lớp Ghép của huyện Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Trà.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm