Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020


Tin tức & sự kiện

Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021

Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cơ bản cho năm học mới, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm