Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 24/08/2010  

Quyết định 04-2008-QĐ-BGDĐT
Ngày 04/02/2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

File : 090206QD 04.2008.doc

Các tin khác