Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 24/08/2010  

Quyết định 04-2008-QĐ-BGDĐT
Ngày 04/02/2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

File : 090206QD 04.2008.doc

Các tin khác