Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020


Kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 24/08/2010  

Quyết định 80-2008-QĐ-BGDĐT
Ngày 30/12/2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.

File : 090205QD 80.2008.doc

Các tin khác