Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020


Kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc : 00:00 24/08/2010  

Quyết định 83-2008-QĐ-BGDĐT
Ngày 31/12/2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

File : 090205QD 83.2008.doc

Các tin khác