1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Lịch công tác hằng Tuần


Thứ / BuổiSángChiều
Thứ 2
21/06/2021
07h30: Tập huấn trực tuyến sử dụng SGK lớp 6, từ ngày 21-24/6/2021
08h00: Thanh tra công tác chuẩn bị thi tại các đơn vị (từ 21/6 đến 25/6/2021. Thành phần: TTr, GDTrH, KTKĐCL)
08h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid Tỉnh (Đ/c GĐ)
08h00: Các phòng họp Phòng rà soát công tác; chuẩn bị kế hoạch 6 tháng cuối năm và năm học 2021-2022.
14h00: Giao ban tháng toàn cơ quan
Thứ 3
22/06/2021
07h30: Tập huấn trực tuyến Sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh (Đ/c Mỹ - P.GĐ, GDTH)
08h00: Họp rà soát số liệu xây dựng Đề án chính sách phát triển GDMN theo Nghị định 105 tại P.họp 1 (Đ/c Mỹ - PGĐ, các Phòng: GDMN, KHTC,TCCB, GM)
08h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, trong trường học năm 2021 của Bộ GD&ĐT, tai Phòng họp 1 (Đ/c Thắng- PGĐ, P. CTTT- CTHSSV, P. GDTH, P.GDTrH, P.GDCN-GDTX, Ban CNTT, GM)
14h00: Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở GDMN, PT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (BGĐ, TCCB, GDTrH, GDTH, GDMN, GDCN-GDTX, VP, KHTC)
16h00: Lãnh đạo Sở nghe báo cáo kế hoạch xây dựng Đề án giáo dục Chuyên biệt - Giáo dục hòa nhập (Đ/c Mỹ - PGĐ, GDMN, QĐ)
Thứ 4
23/06/2021
08h00: Họp BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh (QĐ, KTKĐCL)
09h30: UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các CT, ĐA do Ngành GD&ĐT chuẩn bị (GĐ, PGĐ, CVP, LĐ các phòng: TCCB, GDTrH, KHTC và các phòng liên quan)- xe 6445
14h30: Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ Liên Gakko và Trung tâm ngoại ngữ Learnsmart Huế tại thành phố Huế (TCCB, QĐ)
14h30: Dự Tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh xuất sắc năm học 2020-2021 tại huyện Phú Lộc (Đ/c GĐ, GM) - xe 6445
15h00: Họp chuẩn bị thực hiện hoạt động "Tổ chức hội thi về giảm nhẹ BĐKH ở các trường THCS và THPT" tại Sở KH&ĐT (Chuyên viên phụ trách, Kế toán Sở)
Thứ 5
24/06/2021
08h00: Họp Ban nhân sao Đề thi tốt nghiệp THPT (LĐ, QĐ, KTKĐCL)
14h00: Kiểm tra điều kiện Khu cách li làm đề và các điểm thi (LĐ, Ban CSVC) - xe 6445
Thứ 6
25/06/2021
07h30: Dự Hội nghị công bố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 của UB Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh đại giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh (Đ/c GĐ) - Xe 6445
09h00: Gặp mặt Báo chí thông tin về tình hình GD&ĐT tại hội trường Sở (GĐ, PGĐ, CTCĐ; LĐ: VP, KHTC và LĐ các phòng ban)
14h00: Họp Ban chỉ đạo Đề án GD khuyết tật (QĐ).
Thứ 7
26/06/2021
08h00: Ban nhân sao Đề thi làm việc từ 26/6/2021 đến 8/7/2021 (QĐ).
09h00: Bộ GD&ĐT giao đề cho các địa phương (LĐ, Ban Đề; KTKĐCL và VP)
14h00: Dự Hội nghị gặp mặt trí thức khoa học - công nghệ, do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại VP UBND tỉnh (Đ/c GĐ) - Xe 6445
Chủ Nhật
27/06/2021