Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018
Ý kiến công dân

Hỏi: nhập lich báo giảng
vi sao ko vào đăng nhập được xin cho tôi lại mmaatj khẩu
Người gửi: lê nhật vinh (Ngày gửi: 00:00:00 22/12/14)
Đáp:

Giáo viên vui lòng liên lạc với quản trị website của trường mình đang dạy để đề nghị cấp lại mật khẩu.

Trân trọng.

Họ và tên *
Email *
Tiêu đề*
Nội dung *
Mã chống spam * Spam code