Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 19 tháng 04 năm 2018
Ý kiến công dân

Hỏi: nhập lich báo giảng
vi sao ko vào đăng nhập được xin cho tôi lại mmaatj khẩu
Người gửi: lê nhật vinh (Ngày gửi: 00:00:00 22/12/14)
Đáp:

Giáo viên vui lòng liên lạc với quản trị website của trường mình đang dạy để đề nghị cấp lại mật khẩu.

Trân trọng.

Họ và tên *
Email *
Tiêu đề*
Nội dung *
Mã chống spam * Spam code