Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017
Ý kiến công dân

Hỏi: nhập lich báo giảng
vi sao ko vào đăng nhập được xin cho tôi lại mmaatj khẩu
Người gửi: lê nhật vinh (Ngày gửi: 00:00:00 22/12/14)
Đáp:

Giáo viên vui lòng liên lạc với quản trị website của trường mình đang dạy để đề nghị cấp lại mật khẩu.

Trân trọng.

Họ và tên *
Email *
Tiêu đề*
Nội dung *
Mã chống spam * Spam code