Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường Mầm Non