Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường Tiểu học