Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Tiểu học