Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Tiểu học