Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Tiểu học