Để giúp chúng tôi cải tiến chất lượng dịch vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn, xin quý cơ quan, ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện công vụ liên quan đến các vấn đề mà quý cơ quan, ông (bà) giao dịch, bằng cách tích vào những ô mình lựa chọn trong bảng dưới đây:

Các tiêu chí đánh giá

Phương án đánh giá/ lựa chọn

I.  Về cán bộ công chức

1. Thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Rất tốt
Tốt
Bình thường
Chưa tốt

2. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Có tinh thần trách nhiệm rất cao
Có tinh thần trách nhiệm cao
Bình thường
Thiếu trách nhiệm

3. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ

Đầy đủ, một lần, dễ hiểu
Tạm được
Còn khó hiểu
Không hiểu, cảm thấy phiền hà

4. Cách thức làm việc của cán bộ, công chức

Am hiểu công việc, chuyên nghiệp
Tạm được
Giải quyết công việc còn lúng túng, tỏ ra không am hiểu công việc
II.  Về cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ

1. Bảng hướng dẫn sơ đồ làm việc cơ quan

Rõ ràng, bố trí dễ quan sát
Bình thường
Không rõ ràng, khó quan sát

2. Vị trí làm việc của các bộ phận giao dịch với khách hàng

Thuận tiện cho giao dịch
Bố trí không hợp lý, cần bố trí lại

3. Cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ tổ chức, công dân trong khi giao dịch (bàn ghế ngồi chờ, nước uống, quạt gió hoặc điều hòa, máy vi tính tra cứu thông tin và nhập dữ liệu giao nhận hồ sơ, máy đếm tiền…)

Đáp ứng được yêu cầu công việc và phục vụ khách hàng tốt
Chưa đáp ứng được yêu cầu, cần xem xét, bổ sung và bố trí lại.
III.  Về công khai công vụ

1. Các nội dung niêm yết công khai

Rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu
Chưa rõ ràng, chưa đầy đủ

2. Hình thức niêm yết công khai

Thuận tiện cho quan sát
Trang trọng, thẫm mỹ
Không thuận tiện cho quan sát; hoặc không trang trọng, thiếu thẩm mỹ

3. Ngoài các nội dung đã niêm yết có yêu cầu niêm yết thêm nội dung nào khác hay không?


Không
 Khác

4. Đeo thẻ công chức, đặt bảng tên trên bàn của công chức xử lý công việc


Không
IV.  Về quy trình và thủ tục giải quyết công việc

1. Quy trình và thủ tục giải quyết công việc theo quy định hiện hành đang được các đơn vị áp dụng

Hợp lý
Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm
 Khác

2. Cách thức giải quyết công việc của Cơ quan theo quy trình đã quy định (có thể chọn hơn 01 phương án)

Đúng trình tự, cách thức
Chưa đúng trình tự, cách thức
 Khác

3. Việc không tổ chức bộ phận giao nhận, trả hồ sơ một cửa riêng biệt mà chuyển sang giao nhận, giải quyết trả hồ sơ trực tiếp tại 01 cán bộ giao dịch duy nhất đang được Cơ quan thực hiện (có thể chọn hơn 01 phương án)

Hợp lý
Thuận tiện
Không hợp lý hoặc bất tiện
 Khác
V.  Về phí, lệ phí

1. Tổ chức, công dân phải nộp phí, lệ phí ngoài quy định (không được niêm yết) khi Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính


Không
VI.  Về thời gian giải quyết

1. Thời gian chờ đợi để đến lượt giải quyết hồ sơ

Nhanh
Bình thường
Lâu

2. Nếu chờ đợi lâu, lý do

Do nhiều tổ chức đến cùng một lúc
Do cán bộ, công chức xử lý chậm
Lý do khác (công chức đi làm muộn/ làm việc riêng, Lãnh đạo đi vắng…)

3. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ so với hẹn

Sớm hơn
Đúng hẹn
Trễ hẹn
VII.  Về cơ chế phản hồi, khiếu nại, tố cáo

1. Các điều kiện để phản ánh, kiến nghị, góp ý (số điện thoại đường dây nóng, hộp thư, sổ góp ý …)


Có nhưng không thường xuyên
Không có

2. Việc cơ quan và cán bộ, công chức tiếp thu các phản ánh, kiến nghị, góp ý


Có nhưng chưa tốt lắm
Không

3. Việc cơ quan và cán bộ, công chức phản hồi các phản ánh, kiến nghị, góp ý

Có phản hồi
Có phản hồi nhưng chưa thỏa dáng
Không phản hồi
VIII.  Mức hài lòng chung Rất hài lòng
Hài lòng
Trung lập
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Khác
IX.  Những nội dung cảm thấy hài lòng nhất Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ
Thái độ phục vụ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức
Thành phần hồ sơ, biểu mẫu
Thời gian thụ lý hồ sơ
Phương thức nhận, giải quyết và trả kết quả thông qua 1 công chức nghiệp vụ duy nhất
Sự tiếp thu và phản hồi ý kiến đối với tổ chức công dân
X.  Những nội dung tổ chức, công dân cảm thấy không hài lòng nhất Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ
Thái độ phục vụ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức
Thành phần hồ sơ, biểu mẫu
Thời gian thụ lý hồ sơ
Phương thức nhận, giải quyết và trả kết quả thông qua 1 công chức nghiệp vụ duy nhất
Sự tiếp thu và phản hồi ý kiến đối với tổ chức công dân

 XI. Ngoài việc lựa chọn và đánh giá theo các tiêu chí trên đây, nếu quý cơ quan, ông (bà) có thêm kiến nghị để nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thì vui lòng phản ánh trực tiếp vào phiếu ở phần sau đây.

Vui lòng điền thông tin cá nhân (Có thể bỏ qua)
Họ tên
Email