In trang

Cơ hội để các trường học đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học trong học sinh
Cập nhật lúc : 23:08 06/02/2020

Đó là nội dung Tờ trình được lãnh đạo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại phiên họp bất thường lần thứ 6 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được khai mạc sáng nay 06/02 năm 2020; với 100% ý kiến biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi hiệu lực Nghị quyết được thực thi thì đây là cơ hội để ngành giáo dục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trong học sinh; góp phần tích cực vào phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh; vừa tìm kiếm phát triển tài năng khoa học kỹ thuật vừa thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; dạy học gắn lí thuyết với thực tiễn; phát triển toàn diện phẩm chất năng lực người học.