In trang

Công điện của UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014
Cập nhật lúc : 09:44 27/01/2014

Để đảm bảo bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm