In trang

Khai giảng Lớp Trung cấp Lí luận chính trị-Hành chính ngành Giáo dục khóa 18, năm học 2019-2020
Cập nhật lúc : 16:38 08/11/2019

Thực hiện Thông báo kết luận số 118-TB/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019. Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Lí luận chính trị - Hành chính ngành Giáo dục trình độ Trung cấp, năm học 2019-2020. Tham gia khóa học có 75 học viên là các giáo viên trong nguồn quy hoạch lãnh đạo, quản lý các trường và cơ sở giáo dục thuộc ngành Giáo dục quản lý.

        Khóa học được tổ chức đào tạo trong 06 tháng và dự kiến bế giảng vào tháng 11 năm 2020. Đây là Lớp Lí luận chính trị - Hành chính trình độ Trung cấp ngành Giáo dục khóa 18, nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý bổ sung nhân sự cán bộ quản lý ngành Giáo dục ở các cấp bậc học sau này nhằm đáp ứng kịp thời công tác cán bộ thực hiện sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà.

Hình ảnh:

         

Hồ Hữu Hải, P.TCCB