In trang

Hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật Dự án QIPEDC của Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật lúc : 10:10 23/05/2022

Thực hiện Kế hoạch giám sát, hỗ trợ kỹ thuật năm 2022 của Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu” của Ban quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 19/5 đến ngày 20/5/2022, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã thực hiện kế hoạch giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn đã tiến hành các hoạt động giám sát tại Trường Tiểu học Thuận Thành và Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Tham gia Đoàn giám sát có Bà Nguyễn Quý Sửu, Chuyên viên chính Vụ GDTH Bộ GDĐT; Ông Nguyễn Đức Hữu, chuyên gia của Dự án cùng các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu, điều phối viên của Dự án. Đoàn đã tổ chức thực hiện các hoạt động:

- Giám sát thực hiện các hoạt động của dự án ở tỉnh Thừa Thiên Huế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, công tác tài chính..... và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện dự án hiệu quả;

- Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn và sử dụng tài liệu, học liệu của dự án vào giảng dạy học sinh khiếm thính thông qua hoạt động dự giờ tại 2 trường tiểu học, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý giờ dạy học sinh chuyên biệt và học sinh hòa nhập nhằm chia sẻ và thảo luận các giải pháp giúp giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật thông qua ngôn ngữ ký hiệu;

- Tìm hiểu việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông qua quan sát, tìm hiểu các hoạt động tổ chức hỗ trợ tại nhà trường, hoạt động hỗ trợ ở gia đình... nhằm chia sẻ và tìm ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Qua báo cáo của Sở GDĐT Thừa Thiên Huế cùng với kết quả giám sát thực tế tại các trường tiểu học, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã đánh giá cao vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Sở GDĐT; vai trò tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động Dự án của các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở GDĐT và Phòng GDĐT TP Huế. Đoàn cũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được đối với các trường tiểu học Đoàn trực tiếp giám sát và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các hoạt động của Dự án nhằm nâng cao chất lượng học tập cho trẻ khiếm thính.

Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu (QIPEDC) do Quỹ Hợp tác toàn cầu tài trợ theo kết quả đầu ra (GPRBA) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án QIPEDC nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt nhằm nâng cao kết quả học tập của trẻ. Dự án QIPEDC do Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, đang được thực hiện tại 20 tỉnh thành trong đó có Thừa Thiên Huế, dự án sẽ kết thúc vào tháng 8/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trần Đại Phúc, P.GDPT