In trang

Học sinh đi học trở lại từ chiều nay (29/10) đối với các trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn và không thuộc vùng bị ngập lũ
Cập nhật lúc : 06:48 29/10/2020

Đến sáng nay (29/10/2020) thời tiết trên địa  bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ổn định, mọi hoạt động sinh hoạt bình thường trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Lãnh đạo các phòng, Giảm đốc các trung tâm và Hiệu trường các trường trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị thông báo cho học sinh đi học trở lại từ chiều nay (29/10/2020) đối với các trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn và không thuộc vùng bị ngập lũ.

 

2. Các trường tranh thủ thời gian sáng nay để triển khai làm vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại học bình thường.