In trang

Hội nghị trực tuyến triển khai QĐ số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030"
Cập nhật lúc : 06:12 30/04/2022

Thực hiện Công văn số 1573/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030"

Chiều ngày 28/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Công an tỉnh,  Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Khuyến học Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công Đoàn ngành Giáo dục Tỉnh và  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh.

 

Hội nghị tập trung làm rõ hai mục tiêu lớn, đó là, tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao. Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngoài các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận xoay quanh các vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng; đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục; khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ… Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả để thực hiện đạt hiệu quả Quyết định 1895 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục trong thời gian đến.

 

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

 

  Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tài liệu Hội nghị

 Hồ Thị Tú Oanh, P.GDTX-CN&CTTT-CTHS